Fonksiyon Adı:  FunctionList.xml Dosyası
İşlevi:
 
 NAMELABEL
SeçgetFirmalarFirma Listesi
SeçLCgetCalismaAlaniÇalışma Alanlarını Listeler
SeçgetDonemlerMali Dönemler Listesi
SeçgetBolumlerBölümler Listesi
SeçgetIsyerleriİşyerleri Listesi
SeçgetFabrikalarFabrikalar Listesi
SeçgetAmbarlarAmbarlar Listesi
SeçgetDovizKurlariKur Listesi
SeçgetTicariIslemGruplariTicari İşlemler Grup Listesi
SeçgetOzelKodlarÖzel Kod Tanımları ve Açıklamaları
SeçgetTeslimatKodlarTeslimat Kod Tanımları ve Açıklamaları
SeçsetOzelKodlarÖzel Kod Tanımları ve Açıklmaları Ekleme
SeçgetYetkiKodlarYetki Kod Tanımları ve Açıklmaları
SeçgetSatisElemanlariSatış Elemanları Listesi
SeçgetBirimSetleriBirim Setleri Listesi
SeçgetMuhasebeHesapPlaniMuhasebe Hesap Planı Listesi
SeçgetMasrafMerkeziMasraf Merkezleri Listesi
SeçgetProjelerProjeler Listesi
SeçgetMalzemeSinifiAgaciMalzeme Sınıf Ağacı Listesi
SeçgetMalzemelerMalzemeler Listesi
SeçgetMalzemelerByFilterMalzemeler Listesi (Arama Kelimeli)
SeçgetMalzemeMiktarMalzeme Miktarları
SeçgetMalzemeSonSatinAlmaMalzeme Son Satınalma Bilgisi
SeçgetAlinanHizmetKartAlınan Hizmet Kartlar Listesi
SeçgetVerilenHizmetKartVerilen Hizmet Kartlar Listesi
SeçgetSatinalmaIndirimKartSatınalma İndirim Kartlar Listesi
SeçgetSatisIndirimKartSatış İndirim Kartlar Listesi
SeçgetSatinalmaMasrafKartSatınalma Masraf Kartlar Listesi
SeçgetSatisMasrafKartSatış Masraf Kartlar Listesi
SeçgetCarilerCari Kartlar Listesi
SeçgetCarilerBakiyesizCari Kartlar Listesi Bakiye bilgileri olmadan
SeçgetSevkAdresleriSevk Adresleri Listesi
SeçgetOdemePlanlariÖdeme Planı Kartları Listesi
SeçgetBankalarBanka Kartları Listesi
SeçgetBankaHesaplariBanka Hesap Kartları Listesi
SeçgetKasalarKasa Kartları Listesi
SeçgetCariEkstreCari Hesap Ekstresi
SeçsetCariCari Kart Ekleme
SeçsetSevkAdresleriCari Sevk Adresi Ekleme
SeçsetSatinalmaSiparisiSatınalma Sipariş Fişi Ekleme
SeçsetSatinalmaIrsaliyesiSatınalma İrsaliyesi Fişi Ekleme
SeçsetSatinalmaFaturasiSatınalma Faturası Fişi Ekleme
SeçsetSatinalmaFiyatFarkiFaturasiSatınalma Fiyat Farkı Faturası Fişi Ekleme
SeçsetSatisSiparisiSatış Sipariş Fişi Ekleme
SeçsetSatisIrsaliyesiSatış İrsaliyesi Fişi Ekleme
SeçsetSatisFaturasiSatış Faturası Fişi Ekleme
SeçsetTalepFisiTalep Fişi Ekleme
SeçsetFireFisiFire Fişi Ekleme
SeçsetSarfFisiSarf Fişi Ekleme
SeçsetUretimdenGirisFisiÜretimden Giriş Fişi Ekleme
SeçsetSayimFazlasıFisiSayım Fazlası Fişi Ekleme
SeçsetSayimEksigiFisiSayım Eksiği Fişi Ekleme
SeçsetAmbarFisiAmbar Transfer Fişi Ekleme
SeçLCgetFaturalarGelen E-Faturaları Listeler (İlk 50 Kayıt)
SeçLCgetFaturalarETTNGelen E-Faturaların ETTN Listeler (İlk 100 Kayıt)
SeçLCgetFaturalarETTNfromDBGelen E-Faturaların ETTN Listeler
SeçLCsetFaturaOnayGelen E-Faturayı Onaylandı alanına taşır
SeçLCsetFaturaDurumOkunan faturanın STATE durumu güncellenir.
SeçLCgetFaturaUBLbyETTNE-Faturalar UBL
SeçLCgetFaturaUBLbyETTNfromDBE-Faturalar UBL
SeçLCsetEFaturaKabulTicari E-Faturaya Kabul Cevabı Hazırlar
SeçLCsetEFaturaRedTicari E-Faturaya Red Cevabı Hazırlar
SeçLCsetEFaturaToArsivTemel e-Faturaların Connecte gelen kutusundan arşive taşınmasını sağlar
SeçCCgetFaturalarETTNfromDBGelen E-Faturaların ETTN Listeler
SeçCCsetFaturaOnayGelen E-Faturayı Onaylandı alanına taşır
SeçCCsetFaturaDurumOkunan faturanın STATE durumu güncellenir.
SeçCCgetFaturaUBLbyETTNE-Faturalar UBL
SeçCCsetEFaturaToArsivTemel e-Faturaların Connecte gelen kutusundan arşive taşınmasını sağlar
SeçgetMuhasebeHesapBakiyeMuhasebe Hesap Bakiye Bilgisi
SeçgetYetkiKoduForKPMGMuhasebe fişinde kullanılan yetki kodu bilgisi
SeçgetFatSatForSAFFSatınlama Fiyat Farkı Faturası ile Alış Faturalarını bulma
SeçrunSQLQuerySQL Sorgu Çalıştırma
SeçgetMalzemeGirislerAmbar Bazında Mazleme Giriş Miktar ve Tutarları
SeçgetMOFaturaListeMO Muhasebeleşmemiş Fatura Listesi
SeçgetMOFaturaSatirlariMO Fatura Satırları Listesi
SeçupdMOFaturaDINMO Fatura Döküman İzleme No Güncelleme
SeçupdMOFaturaOKMO Fatura Özel Kod Güncelleme
SeçupdIrsaliyeOKİrsaliye Özel Kod Güncelleme
SeçupdMOFaturaSatirMuhKodMO Fatura Muhasebe Kodları Güncelleme ve Muhasebeleştirme
SeçupdSatinalmaFaturaSatirMMKodSatınalma Fatura Masraf Merkezi Kodları Güncelleme
SeçgetE-FaturaUBL-HTMLE-Fatura UBL ve HML Bilgisi
SeçsetMasrafMerkeziMasraf Merkezi Ekleme
SeçsetMuhasebeHesabiMuhasebe Hesabı Ekleme
SeçsetMalzemeMalzeme Kartı Ekler
SeçgetSatinalmaIrsaliyeleriFaturalanmamış İrsaliyeler Listesi
SeçgetSatinalmaIrsaliyeleSatirlariİrsaliye Satırları Listesi
SeçsetIrsaliyeToFaturaİrsaliyeyi Faturalandırır
PARAMETERS / PARAMETER Alanları OPTIONS / OPTION Alanları
PARAMETERS / PARAMETER / FIELDS / FIELD Alanları OPTIONS / OPTION Alanları